zdravotnické zařízení

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o.

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. vzniklo v roce 1993 jako nástupce III.polikliniky ZÚNZ Stavební závody Praha – zdravotnického zařízení zabývajícího se problematikou, onemocněními a úrazy specifickými pro stavebnictví a průmysl, takže dostatečně a podrobně známe problematiku a algoritmus prací jednotlivých profesí, máme rozsáhlé zkušenosti s hodnocením rizik varujících před vznikem nemocí z povolání, vyplývající z charakteru jednotlivých profesí. Jsme česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu.

 

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. poskytuje:

  1.  Zdravotní péči hrazenou z všeobecného zdravotního pojištění Individuální nadstandardní péči-odborné poradny, mimořádné preventivní prohlídky dle věku a rizik pacienta, očkování nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění
  2. Závodní preventivní péči
  3. Poradenská činnost

 

Zdravotní péči zajišťuje tým lékařů a středních zdravotnických pracovníků v oborech:

Ordinace 3 praktických lékařů, zajišťující vzájemnou zastupitelnost a tím garantovanou dostupnost zdravotní péče v ordinačních hodinách bez přerušení.Praktičtí lékaři jsou zapojeni do služeb Lékařské první pomoci, dané zákonem, spadající pod organizaci Magistrátu hlavního města Prahy.

Interní oddělení-komplexní interní vyšetření včetně počítačového EKG, screeningového spirometrického vyšetření, předoperačních vyšetření atd.

Oční oddělení vybavené moderními přístroji k vyšetření prostorového vidění,očního pozadí, kontaktní refraktometrie,vyšetření v rámci glaukomové poradny, strabologická poradna včetně dlouhodobých programů rehabilitačních cvičení zrakového aparátu, biomikroskopická vyšetření.

Neurologické oddělení-komplexní neurologická vyšetření včetně vlastního počítačového EEG, umožňujícího i brain mapping, vyšetření a úkony s oprávněním lékaře myoskeletální mediciny atd.

ORL oddělení a nově úkony foniatrie-nejmodernější audio kabina s vybavením pro přesné vyhodnocení sluchových ztrát, včetně vyšetření slovní audiometrie ve volném poli, nutné k předpisu sluchadel, distribuce sluchadel, možnosti tympanometrie, inhalací, vyšetření vestibulárního aparátu atd.

ORL oddělení a oční oddělení mají k dispozici vlastní operační sálek k ambulantním výkonům.

Rehabilitace-vybavení rehabilitačními přístroji Enraf Nonius, umožňujících aplikaci UZ, DD, interferenčních proudů, dále magnetoterapie, rotoped, parafinová lázeň atd.

Všichni lékaři jsou držiteli licencí České lékařské komory,garantující jejich odbornost, v oborech praktický lékař, interna, neurologie, ophtalmologie, ORL jsme držiteli licencí školitele lékařů před I.atestací.

Zdravotní péče a poradenská činnost je poskytována v sídle společnosti,poradenská činnost v rámci ZPP může být dle požadavků poskytována na pracovištích zadavatele. Sídlem společnosti je Tusarova 36, Praha 7.

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami /111, 207, 211, 201, 205, 209, 213/.

Působnost zdravotnického zařízení není omezena pouze na Prahu,poskytujeme zdravotní péči občanům celé republiky, cizincům pojištěným u VZP dle smlouvy, nepojištěným cizincům za přímou úhradu. Akutní poskytnutí první pomoci cizincům se řídí platnými mezinárodními úmluvami s vyúčtování prostřednictvím MZv.

 

 

 

Novinky

Vážení pacienti, Pro dlouhodobou pracovní neschopnost MUDr. Roitha  zastupuje  v pondělí a úterý MUDr. Nekvapilová, 3. patro, tel 283022148. Ambulance MUDr. Žákové je beze změny.

Všechny ordinace PL očkují proti Covid-19.

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Žáková  tel. 283022146

MUDr. Pázlerová tel. 283022142

MUDr.Nekvapilová tel.283022148

Změna provozovatele a ordinačních hodin očního oddělení od 1. 1. 2022

Kde nás najdete

Click to open larger map