zdravotnické zařízení
 • ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Poskytujeme tyto služby:

 • diagnostika a léčba akutních stavů
 • odběry krve
 • preventivní prohlídky – 1x za 2 roky
 • dispenzarizace chronických onemocnění
 • očkování
 • posudková činnost 
 • vyšetření za účelem vydání průkazu (řidičský, zbrojní, zdravotní apod.)
 • pracovnělékařské služby

 

Přístrojové vybavení:

 • stanovení CRP – parametr zánětu
 • stanovení FOB – skryté krvácení ve stolici
 • stanovení INR – účinnost léčby Warfarinem
 • stanovení glykémie – hladina cukru v krvi
 • pulzní oxymetr – saturace krve kyslíkem 
 • TK Holter – 24 hodinové měření krevní tlaku
 • EKG
 • ABI – měření kotníkových tlaků

 

 • INTERNÍ AMBULANCE

Stránku upravujeme.

 

 • NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

Stránku upravujeme.

 

 • REHABILITACE

Stránku upravujeme.

 

 

 

AKTUALITY

MUDr. Nekvapilová mateřská dovolená, zástup zajišťují MUDr. Žáková a MUDr. Pázlerová ve svých ordinačních hodinách.

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Dagmar Pázlerová tel.283022142