zdravotnické zařízení

Provozovatelem očního oddělení je ve stávajících prostorech od 1.1.2022 společnost MediPort Holešovice s.r.o..

Telefon beze změny – 283 022 143.

Novinky

Pro dlouhodobou pracovní neschopnost MUDr. Roitha  zastupuje  v pondělí a úterý MUDr. Nekvapilová, 3.patro, tel 283022148. Ambulance MUDr. Žákové je beze změn

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Dagmar Pázlerová tel.283022142

Změna provozovatele a ordinačních hodin očního oddělení od 1. 1. 2022