zdravotnické zařízení
Úkon
cena
Řidičský průkaz 600Kč
Řidičský průkaz nad 65 let 400Kč
Prohlídka do zaměstnání 720Kč
Mimořádná prohlídka (sportovní účely) 600kČ
Zbrojní průkaz (první i kontrolní vyšetření) 800Kč
Zdravotní průkaz 500Kč
EKG vyšetření na vlastní žádost 250Kč
ABI vyšetření kotníkových tlaků na vlast. žádost 250Kč
Aplikace očkovací vakcíny 150Kč
Krevní testy na HIV (na vlastní žádost) 800Kč
Krevní testy na HIV s certifikátem (na vlastní žádost) 850Kč
Protilátky proti tetanu 500Kč
Vyšetření krevní skupiny (na vlastní žádost) 250Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300Kč
Posudky, zprávy atd. podle obtížnosti, půl hodina času lékaře 600Kč
Komplexní / cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění (vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou) 1200/700 Kč
Úkony v cizím jazyce + 200 Kč k výkonu
kopie dokumentace – l. stránka 4Kč

AKTUALITY

MUDr. Nekvapilová mateřská dovolená, zástup zajišťují MUDr. Žáková a MUDr. Pázlerová ve svých ordinačních hodinách.

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Dagmar Pázlerová tel.283022142