zdravotnické zařízení

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o.

Zdravotnické zařízení Mediam s.r.o. funguje nepřetržitě od roku 1993. Jsme česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu.

 

Poskytujeme:

  1. Zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění – pojišťovny 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213
  2. Pracovnělékařské služby
  3. Poradenství

 

Zdravotní péči zajišťuje tým lékařů a středních zdravotnických pracovníků v oborech:

Ordinace 3 praktických lékařů, zajišťující vzájemnou zastupitelnost a tím garantovanou dostupnost zdravotní péče v ordinačních hodinách bez přerušení.

Interní oddělení – komplexní interní vyšetření včetně počítačového EKG, screeningového spirometrického vyšetření, předoperačních vyšetření atd.

Neurologické oddělení – komplexní neurologická vyšetření včetně vlastního počítačového EEG, umožňujícího i brain mapping, vyšetření a úkony s oprávněním lékaře myoskeletální mediciny atd.

Rehabilitace – vybavení rehabilitačními přístroji Enraf Nonius, umožňujících aplikaci UZ, DD, interferenčních proudů, dále magnetoterapie, rotoped, parafinová lázeň atd.

Všichni lékaři jsou držiteli licencí České lékařské komory, garantující jejich odbornost v oborech praktický lékař, interna, neurologie.

Působnost zdravotnického zařízení není omezena pouze na Prahu,poskytujeme zdravotní péči občanům celé republiky, cizincům pojištěným u VZP dle smlouvy, nepojištěným cizincům za přímou úhradu. Akutní poskytnutí první pomoci cizincům se řídí platnými mezinárodními úmluvami s vyúčtování prostřednictvím MZv.

 

 

 

AKTUALITY

MUDr. Nekvapilová mateřská dovolená, zástup zajišťují MUDr. Žáková a MUDr. Pázlerová ve svých ordinačních hodinách.

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Dagmar Pázlerová tel.283022142