zdravotnické zařízení

Odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance

Na podkladě konkrétního požadavku zadavatele:
  • Poskytujeme poradenskou činnost při přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií v součinnosti s bezpečnostními techniky zadavatele a jejich vedoucími pracovníky
  • Poradenskou činnost v otázkách ergonomie, fyziologie a psychologie práce, úpravu pracovních režimů, úpravu pracovních míst s ohledem na pracovníky se změněnou pracovní schopností, stanovení výkonových norem atd.
  • Poradenská činnost při výběru osobních ochranných pracovních prostředků, kontrola lékárniček první pomoci a jejich umístění na pracovišti
  • Přednášky kursu poskytování první pomoci
  • Poradenská činnost při stanovení havarijních plánů,opatření proti nepříznivým účinku vlivů práce na zdraví zaměstnanců
  • Poradenská činnost vyplývající z celkové epidemiologické situace,doporučení vhodných očkování, konzultace k preventivním opatřením při epidemii atd.
Z provedené konzultace bude vyhotovena písemná zpráva s návrhem příslušných opatření a bude neprodleně předána zadavateli.

AKTUALITY

MUDr. Nekvapilová mateřská dovolená, zástup zajišťují MUDr. Žáková a MUDr. Pázlerová ve svých ordinačních hodinách.

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Dagmar Pázlerová tel.283022142