zdravotnické zařízení

Odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance

Na podkladě konkrétního požadavku zadavatele:
  • Poskytujeme poradenskou činnost při přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií v součinnosti s bezpečnostními techniky zadavatele a jejich vedoucími pracovníky
  • Poradenskou činnost v otázkách ergonomie, fyziologie a psychologie práce, úpravu pracovních režimů, úpravu pracovních míst s ohledem na pracovníky se změněnou pracovní schopností, stanovení výkonových norem atd.
  • Poradenská činnost při výběru osobních ochranných pracovních prostředků, kontrola lékárniček první pomoci a jejich umístění na pracovišti
  • Přednášky kursu poskytování první pomoci
  • Poradenská činnost při stanovení havarijních plánů,opatření proti nepříznivým účinku vlivů práce na zdraví zaměstnanců
  • Poradenská činnost vyplývající z celkové epidemiologické situace,doporučení vhodných očkování, konzultace k preventivním opatřením při epidemii atd.
Z provedené konzultace bude vyhotovena písemná zpráva s návrhem příslušných opatření a bude neprodleně předána zadavateli.

Novinky

Pro dlouhodobou pracovní neschopnost MUDr. Žižkové zastupuje MUDr. Kvíčalová. Více info podá sestra interní ambulance, tel. 283 022 145.

Pro dlouhodobou pracovní neschopnost MUDr. Roitha  zastupuje  v pondělí a úterý MUDr. Nekvapilová, 3.patro, tel 283022148. Ambulance MUDr. Žákové je beze změn

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Dagmar Pázlerová tel.283022142